(1 RM) är ett mått på hur mycket du orkar lyfta en gång. Om du ska få en så bra uppskattning som möjligt ska antal repetitioner ligga under 10 st.

Brzycki, Matt (1998). A Practical Approach To Strength Training. McGraw-Hill.