Klass BMI
Kraftig undervikt mindre än 16.5
Undervikt från 16.5 till 18.4
Normal från 18.5 till 24.9
Övervikt från 25 till 30
Övervikt klass 1 från 30.1 till 34.9
Övervikt klass 2 från 35 till 40
Övervikt klass 3 över 40

Body mass index (BMI) är ett mått på kroppsfett baserat på längd och vikt som gäller för vuxna män och kvinnor.

Begränsningar med BMI: Tar inte hänsyn till muskelmassa och benstomme.

  •  Överskatta kroppsfett hos en vältränad person som har hög % muskelmassa på kroppen kan ha ett högt BMI och därför klassas  överviktig.
  •  Underskatta kroppsfett hos en äldre person som har tappat mycket muskelmassa.

BMI används oftast när man ska räkna ut ett snitt på en större population och är alltså inte individanpassat.